Tüm Kıymetlerin Üzerinde Olan Bir Hazine

27 Aralık 2017 Çarşamba, 16:19

İnsan yeryüzünde yaratıcısı adına işler yapacak, onun talimatlarına göre hareket ederek kendisine verilen hedefleri gerçekleştirecek, onun için yaşayacak ve böylece kendisine verilen yeryüzündeki halifelik görevini yerine getirmiş olacak.

İnsana verilen görev son derece ağır bir sorumluluk ve yük olduğu için buna göre mükemmel bir şekilde donatılmış, kendisine olağanüstü özellikler verilmiş, irade ve insiyatif sahibi olarak yeryüzüne gönderilmiştir.

İnsanın doğumuyla tüm işler için başlangıç yapılmış, artık geri dönüşü olmayan yola girilmiş, büyük yürüyüş başlamıştır.

Öncelikle insana mühlet/zaman/belirli bir süre verilmiştir. Bu zaman zarfında tüm işleri yapacak, ağır sorumlulukların ve görevlerin hakkından gelecek, kendisine verilen temsiliyet konumunu gerçekleştirecektir. Yaşam, kendisine verilen sürenin toplamıdır.

İnsana akıl, irade, ilim ve daha nice büyük nimetler verilmiştir ki bunları kullanabilmesi için her şeyden önce zamana muhtaçtır. Zaman olmaksızın hiçbir iş yapılamayacaktır. Zaman tüm imkânların üzerinde bir imkân ve eşi olmayan bir hazinedir.

Hayatını maddiyat, kariyer ve konforu elde etmekle geçiren insan, aslında en kıymetli hazine olan zamanı feda ettiğinin farkında bile değildir. Zaman belirli bir süredir ve asla telafisi mümkün değildir. Geçen her an bitmiştir ve geri gelmeyecektir.

Filozof Herakleitos’un  “Aynı nehirde iki kez yıkanılamaz” sözü tam olarak meramımızı beyan etmeye yetiyor. Zaman su misali akıp giderken değerlendirilen her an kazanılmış zamanlar olacak ve değerlendirilemeyen boşa geçen zamanlar ise bu hayattaki en büyük kaybımız olacaktır.

Yine Müslüman âlimlerden Ebu’l Ferec İbnül-Cevzi’ye bir adam gelerek kendisine “benimle sohbet edermisin?” der, bunun üzerine İbnül Cevzi şu cevabı verir; “güneşi yerinde tut, seninle sohbet edeyim” cevabını vererek zamanın önemine vurgu yapar.

Bir kişi cebimizden paramızı almaya kalkışsa aşırı tepki göstererek ona engel olur, paraya sahip çıkarız fakat dünyanın tüm parasıyla elde edemeyeceğimiz, bir dakikayı dahi parayla elde edemeyeceğimizi bile bile zamanımızı çalan kişilere hiç ses etmeyiz.

Peygamber (s.a.v) ümmetimin iki şeyin kıymetini bilmemesinden endişe ederim der, bunlardan biri sıhhat diğeri zamandır. Hastalanınca sıhhatin kıymetini anlayan insanoğlu, akıp giden zamanın kıymetini ne zaman ki ölümün yaklaştığını hissediyor o zaman anlamaya başlıyor fakat iş işten geçmiş oluyor.

Müslüman ilim adamlarının bizler için bıraktığı en güzel vasiyetlerden bir tanesi de “zamanı boşa harcadığına, kaybettiğine üzülerek geçirilen zamandır.” Yani kaybettiği için üzülme süreci de ayrıca bir kayıp olacağı için hemen işe koyulup faydalı işler yapmalı, işgal edilmiş zamanlarına derhal el koymalıdır. Geçen geçmiştir, artık gelmeyecektir, üzülmekle de telafi edilemeyecektir.

Zamanı gerçek anlamda değerlendirerek insanlığın faydasına olacak eserler bırakmış büyük ilim adamlarının ısrarla tekrar ettikleri ve zaman hususunda bizleri ikaz ettikleri iki şey var, 1- Yemek esnasında harcanan zamanlar. 2- Evlilik merasimlerinde harcanan zamanlar. Bugün bunlara bir de teknolojik meşguliyetleri eklemek gerekiyor ki, bütün zamanımızı çalan bilgisayar, akıllı telefonlar geliyor.

Şimdi modern zamanların bize dayattığı tüm tanımları bir kenara bırakarak yeniden bize verilen nimetleri, imkânları hatırlamamız gerekiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor, boş zaman diye bir şey yoktur, emeklilik diye bir şey yoktur, tatil diye bir şey yoktur. Bir işten başka bir işe geçiş vardır, bir mekândan başka bir mekâna, bir halden başka bir hale geçiş vardır.

Rabbimiz eğer zaman üzerine yemin ederek söze başlamışsa mutlaka bunda bir hikmet ve derinlik vardır, bize düşen bu hikmeti araştırıp meramı anlamaya çalışmaktır. Çalışmak kazançtır, değer kazandırır. Her türlü boş işlerden ve tembellikten kurtulduğumuz an kazandığımız an olacaktır.

Mustafa Bilgiç

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.