İyiyim Demekle İyi Olmak Bir Değildir

26 Aralık 2017 Salı, 14:11

Her iddia ispata muhtaçtır. İyiyim demek kuru bir iddiadır. Kişinin kendisini iyi görmesi, güzel görmesi, yeterli gördüğü anlamına gelir. Bizim geleneğimizde kendisini iyi görmek, kibir alameti olarak görülür. Asıl iyi olan başkaları tarafından iyi görülendir.

Her şey zıddı ile kaimdir. İyinin ne olduğunu anlamak için evvela kötüyü bilmeli, kötüyü tanımalı. Kötü bilinmeden iyi de bilinemez, eksik kalır. Şirk bilinmeden Tevhidin bilinemeyeceği gibi. Tağutları tanımadan bilmeden İlah’ın da tam manasıyla bilinemeyeceği gibi. Şu halde kötülük nedir?

Sözlükte karşımıza ilk çıkan tarifler; (nesneler için) niteliği istenildiği gibi olmayan, düşük nitelikli, işe yaramaz, güzel olmayan, tehlikeli, zararlı olan.

Demek ki bir kişide, bir grupta, bir oluşumda, bir yapılan bir işte kötülüğün tarifi için geçerli olan kavramlar söz konusu ise durum biraz karışık oluyor, netlik görülemiyor.

İyi olmak, ama kime göre ve neye göre iyi olmalı? Şartlara ve durumlara göre değişen, değişkenlik arz eden iyi, hakiki bir iyi değildir. Bizim geleneğimizde iyiye iyi diyebilmek için onun hakikatle desteklenmesi gerekir.

Dün, bugün, yarın Türkiye’de ve dünyada kardeşlik, birlik, beraberlik, vahdet zemininde yükselen tüm sözler, sesler ve eylemler tartışmasız bir şekilde iyidir. Bu kurtuluşa götürecek yegâne hakikattir, hakikatle desteklenmiştir. Her aklıselimin ittifak ettiği gerçektir.

Söz konusu durumda iyi hep iyidir, dün de bugün de yarın da birdir, değişmez.

Şimdi soralım, iyi nedir?

İyi; Nitelikçe beğenilecek düzeyde olan, uygun ve istenilen nitelikleri taşıyan, yarar sağlayan, kazançlı, yararlı, bol.

Şimdi kubbeden bir hoş seda çekelim, Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” sözün özü olarak yetiyor. Ben iyiyim demekle iyi olunamıyor. Geçmiş bir aynadır, sözlerden daha etkili ve etkin olması gereken bir ayna.

Biz tarifini yaptıktan sonra hakikate yaslanabiliriz.  Zemin bize ait değilse üzerinde yükselecek hiçbir şey de bizim olmayacaktır, bize ait olmayacaktır. Dolayısıyla biz olamayan, bizi karşılamayan, bizi yansıtmayan hiçbir şey iyi olamaz, iyi karşılanamaz, iyiyim demekle de iyi olmayacaktır.

Şimdi iyiyim diyerek bağıra bağıra kötülüğe nasıl hizmet ve himmet olunur bunu seyretme zamanlarındayız. Fakat sıkıntı yok çünkü sadece seyredilecektir, bize hayır getirmeyecek olan hiçbir zaman izlenilmeyecektir.

Mustafa Bilgiç

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.