Yazarlar TÜM YAZILAR

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Kiosklar, Acenteler, Tek Fiyat Uygulaması ve Katılım Sigortacılığı

Araç sahipleri sigorta fiyatlarının yükselmesinden dolayı bir hayli şikayetçi. Bu durumdan araç sahipleri kadar, trafik sigortası branşında zarar ettiğini ifade eden sigorta şirketleri de şikayetçi. Tabi birkaç sigorta şirketi istisna. Hem araç sahiplerinin hem de sigorta şirketlerinin kahir ekseriyetinin şikayetçi olduğu bu duruma çözüm üretmek için çeşitli senaryolar yazılıyor. Gerçekleşmesi büyük bir ihtimal dahilinde olduğu […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Konvansiyonel Sigorta ve Tekafül Karşılaştırması-1

Sigorta; sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üstlendiği bir akittir.[1] Bir başka ifade ile Sigorta, […]

Hayrullah SEÇEN
Hayrullah SEÇEN hayrullah@bizimaksaray.com

Kadim Bir Uğraş Olarak Kendini Aramak

“Bir varmış,Bir yokmuş.Tanrıdan gayrı,Hiçbir şey yokmuş.Hiç kimse yokmuş.” İntihar etme düşüncesinde olan insanlara neden intihar etmek istedikleri sorulduğu zaman genel itibariyle “Benim için bu hayatın bir anlamı yok” cevabını alırız. İnsanın yaşam anlamsızlığı onu intihara sürükleyecek kadar tehlikelidir. Albert Camus da bu yüzden “felsefenin temel konusu intihardır” der. Yaşama anlam katacak değeri bulmak için insan […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Geçmişten Günümüze Sigorta ve Tekafül

İnsan için risk anne karnındayken başlayıp ölüme kadar hayat boyu devam etmektedir. İnsanlar var oldukları müddetçe risklerle karşı karşıya olacaklardır. 4000 yıl önce Babiller’de rastladığımız sigortacılığa benzer ilk örnekle birlikte insanlar karşı karşıya oldukları risklerden korunmak için çeşitli yöntem arayışlarına girerek günümüze kadar da çeşitli yöntemler geliştirip uygulamışlardır. Deniz ulaşımının gelişmesi, büyük yangınların meydana gelmesi, […]

Faruk Er
Faruk Er faruker@gmail.com

“Eğer Duanız Olmasaydı…”

Dua, müminler için bir iksirdir. Mustazafların, Mazlumların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve tesellisi, Allah ile kulun mabeyninde geçen hasbihâldir. Dert paylaşmadır, bir o kadar rahatlamadır. İnsanoğlunun yaratılışı ile beraber yeryüzünde cidal, kital, savaş ve zulüm eksik olmamıştır. Kimisi nimetlerin içinde gark olup debdebe bir hayat sürerken, kimisi de aç, çaresiz, yalın ayaklı, her türlü nimetlerden mahrum […]

Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN ahmet@bizimaksaray.com

Armut Piş, Ağzıma Düş!

Ramazan ayı; arınmanın, manevi olarak yücelmenin, insanın anlam arayışının ve tekâmül sürecinin olgunlaştığı müstesna bir zaman dilimi… Bu dünyanın garip bir konaklama yeri olduğunu bilmeyen yok. “Garip” diyorum çünkü izahı gayr-i mümkün, çetrefilli bir durum. Bu misafirhanede herkes bir ipi çekiştirip duruyor. Herkes bir davanın, bir sevdanın peşinde koşturuyor. Kimi hayat yolunda yürürken, bıraktığı doğru […]

Mustafa Bilgiç
Mustafa Bilgiç huseyni2006@hotmail.com

Umurumuzda Olmayan Emekçiler!

Dünyayı ayakta tutan emekçiler. Dünyanın yükünü omuzlayan emekçiler… Tarih boyunca sistemler, krallar, sultanlar, devletler, ideolojiler, holdingler, patronlar, ağalar tarafından sömürülen, her devirde sürekli bir halde hak ettikleri maddi ve manevi değerden mahrum kalan emekçiler. Solcu dediğimiz sosyalist kesimler özellikle bu işin edebiyatını ve biraz gürültü çıkarma işlerini çok iyi yapıyorlar, tebrik etmek lazım. Çünkü diğerleri […]

Hayrullah SEÇEN
Hayrullah SEÇEN hayrullah@bizimaksaray.com

İnternet Felsefesi ve İnsan

İnsanoğlunun tüketim hırsı hiç bir zaman bu yüzyılda olduğu kadar artmadı. Pandemi krizi ile birlikte giyecek ve teknolojik ürün tüketimi yerini daha fazla yiyecek ve internet tüketimine bıraktı. İnternet de koca bir tüketim ağının ana merkezi olarak karşımızda belirmekte. İnternet ve bilgi arasında doğrudan bir ilişki var ki bilginin ilk kaynağı akla direkt interneti getiriyor. […]

Faruk Er
Faruk Er faruker@gmail.com

Adalet!

Adil olan Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Allah’ın adaleti ile hükmeden peygamberin aline, ashabına ve inananların üzerine  salat ve selam olsun. İnsanların yeryüzünde yaptıkları bozgunculuk, haksızlık ve adaletsizlikler neticesinde kainatın dengesi bozulup, hayat yaşanamaz hale gelmiştir. Güçlü olanlar, güçsüz olanları o kadar eziyor ki, mazlumlar gözlerini semaya dikmiş, dillerinden dökülen “Allah’ım yardımın ne zaman!” yalvarışları, […]

Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN ahmet@bizimaksaray.com

Oruca Tutunmak

Bizi Ramazan ayına, Rahmet iklimine kavuşturan Rabbimize sonsuz Hamd-ü Senalar olsun. Pandemi günlerinde Ramazan bir başka… Şayet sizin için Ramazan; fırın önlerinde pide kuyruklarıysa yahut teravihler, mukabeleler, sahurlara kadar süren dost meclisleriyse… Bu Ramazan hüzün dolu olacak demektir. Muhtemeldir ki düşündüğünüz, özlemiyle yandığınız hiçbir şeyi yapamayacaksınız, en azından bu sene… Ama Ramazan demek arınmaksa, katılaşan […]