Yazarlar TÜM YAZILAR

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Konvansiyel Sigorta ve Tekafül Karşılaştırması-2

Ribâ ve Fâiz Sigorta sözleşmesinde ribâ ve fâiz unsuru bulunduğu iddiasını ileri sürenler görüşlerini şu şekilde gerekçelendirirler: Sigorta sözleşmesi, ivazlı karakterde iki taraflı, karşılıklı borç doğuran irâdî bir sözleşmedir. Bu takdirde, sigortada, sözleşme konusunun ve karşılıklı bedellerin ne olduğunun belli olması ve bu bedeller arasında denklik olması gereklidir. Sigorta sözleşmesinde karşılıklı edimler, sigorta primi ile […]

Beyza Egemen
Beyza Egemen mbeyzaegemen@gmail.com

Ateş, Su, Dost

İnsan denen canlı kendi varlığını başkasının varlığı ile devam ettirebilen bir türdür. Elbette herhangi bir türle tanışmadan hayatını sürdürebilir ama yaşamak denen şey gerçekleşmez. Biriyle karşılaşması gerekir insanın insan olabilmesi için. Ona dokunması, dinlemesi, öfkelenmesi, anlamlandıramaması, kendi anlam çabasının içerisine dahil ettikleri ile yeni yolculukların valizlerini hazırlaması… Hepsi bu türün devamlılığının olmazsa olmazıdır. Bir de […]

Mustafa Bilgiç
Mustafa Bilgiç huseyni2006@hotmail.com

Aklın Yokluğunda Dindarlık da Yok Olur!

İslamiyet’te kişinin sorumlu olması için gerekli olan şartlardan biri de kişinin akıl baliğ olmasıdır. Belli bir yaş olgunluğunda olacak ve akıl sahibi olacak, aklını, iradesini kullanma yetisine sahip olacak. Akıl yoksa Müslümanlığı da yoktur, kişi yaptığı her türlü muamelat anlamında sorumlu değildir, tüm ibadetlerden muaftır. Başkalarının ona yardım etmesi öğütlenerek kendi haline bırakılmıştır. Fertlerin aklı […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Kiosklar, Acenteler, Tek Fiyat Uygulaması ve Katılım Sigortacılığı

Araç sahipleri sigorta fiyatlarının yükselmesinden dolayı bir hayli şikayetçi. Bu durumdan araç sahipleri kadar, trafik sigortası branşında zarar ettiğini ifade eden sigorta şirketleri de şikayetçi. Tabi birkaç sigorta şirketi istisna. Hem araç sahiplerinin hem de sigorta şirketlerinin kahir ekseriyetinin şikayetçi olduğu bu duruma çözüm üretmek için çeşitli senaryolar yazılıyor. Gerçekleşmesi büyük bir ihtimal dahilinde olduğu […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Konvansiyonel Sigorta ve Tekafül Karşılaştırması-1

Sigorta; sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üstlendiği bir akittir.[1] Bir başka ifade ile Sigorta, […]

Hayrullah SEÇEN
Hayrullah SEÇEN hayrullah@bizimaksaray.com

Kadim Bir Uğraş Olarak Kendini Aramak

“Bir varmış,Bir yokmuş.Tanrıdan gayrı,Hiçbir şey yokmuş.Hiç kimse yokmuş.” İntihar etme düşüncesinde olan insanlara neden intihar etmek istedikleri sorulduğu zaman genel itibariyle “Benim için bu hayatın bir anlamı yok” cevabını alırız. İnsanın yaşam anlamsızlığı onu intihara sürükleyecek kadar tehlikelidir. Albert Camus da bu yüzden “felsefenin temel konusu intihardır” der. Yaşama anlam katacak değeri bulmak için insan […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Geçmişten Günümüze Sigorta ve Tekafül

İnsan için risk anne karnındayken başlayıp ölüme kadar hayat boyu devam etmektedir. İnsanlar var oldukları müddetçe risklerle karşı karşıya olacaklardır. 4000 yıl önce Babiller’de rastladığımız sigortacılığa benzer ilk örnekle birlikte insanlar karşı karşıya oldukları risklerden korunmak için çeşitli yöntem arayışlarına girerek günümüze kadar da çeşitli yöntemler geliştirip uygulamışlardır. Deniz ulaşımının gelişmesi, büyük yangınların meydana gelmesi, […]

Faruk Er
Faruk Er faruker@gmail.com

“Eğer Duanız Olmasaydı…”

Dua, müminler için bir iksirdir. Mustazafların, Mazlumların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve tesellisi, Allah ile kulun mabeyninde geçen hasbihâldir. Dert paylaşmadır, bir o kadar rahatlamadır. İnsanoğlunun yaratılışı ile beraber yeryüzünde cidal, kital, savaş ve zulüm eksik olmamıştır. Kimisi nimetlerin içinde gark olup debdebe bir hayat sürerken, kimisi de aç, çaresiz, yalın ayaklı, her türlü nimetlerden mahrum […]

Ahmet DUMAN
Ahmet DUMAN ahmet@bizimaksaray.com

Armut Piş, Ağzıma Düş!

Ramazan ayı; arınmanın, manevi olarak yücelmenin, insanın anlam arayışının ve tekâmül sürecinin olgunlaştığı müstesna bir zaman dilimi… Bu dünyanın garip bir konaklama yeri olduğunu bilmeyen yok. “Garip” diyorum çünkü izahı gayr-i mümkün, çetrefilli bir durum. Bu misafirhanede herkes bir ipi çekiştirip duruyor. Herkes bir davanın, bir sevdanın peşinde koşturuyor. Kimi hayat yolunda yürürken, bıraktığı doğru […]

Mustafa Bilgiç
Mustafa Bilgiç huseyni2006@hotmail.com

Umurumuzda Olmayan Emekçiler!

Dünyayı ayakta tutan emekçiler. Dünyanın yükünü omuzlayan emekçiler… Tarih boyunca sistemler, krallar, sultanlar, devletler, ideolojiler, holdingler, patronlar, ağalar tarafından sömürülen, her devirde sürekli bir halde hak ettikleri maddi ve manevi değerden mahrum kalan emekçiler. Solcu dediğimiz sosyalist kesimler özellikle bu işin edebiyatını ve biraz gürültü çıkarma işlerini çok iyi yapıyorlar, tebrik etmek lazım. Çünkü diğerleri […]