Mehmet Ata BOZKURT TÜM YAZILAR

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Konvansiyel Sigorta ve Tekafül Karşılaştırması-2

2 ay önce yazıldı

Ribâ ve Fâiz Sigorta sözleşmesinde ribâ ve fâiz unsuru bulunduğu iddiasını ileri sürenler görüşlerini şu şekilde gerekçelendirirler: Sigorta sözleşmesi, ivazlı karakterde iki taraflı, karşılıklı borç doğuran irâdî bir sözleşmedir. Bu takdirde, sigortada, sözleşme konusunun ve karşılıklı bedellerin ne olduğunun belli olması ve bu bedeller arasında denklik olması gereklidir. Sigorta sözleşmesinde karşılıklı edimler, sigorta primi ile […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Kiosklar, Acenteler, Tek Fiyat Uygulaması ve Katılım Sigortacılığı

2 ay önce yazıldı

Araç sahipleri sigorta fiyatlarının yükselmesinden dolayı bir hayli şikayetçi. Bu durumdan araç sahipleri kadar, trafik sigortası branşında zarar ettiğini ifade eden sigorta şirketleri de şikayetçi. Tabi birkaç sigorta şirketi istisna. Hem araç sahiplerinin hem de sigorta şirketlerinin kahir ekseriyetinin şikayetçi olduğu bu duruma çözüm üretmek için çeşitli senaryolar yazılıyor. Gerçekleşmesi büyük bir ihtimal dahilinde olduğu […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Konvansiyonel Sigorta ve Tekafül Karşılaştırması-1

2 ay önce yazıldı

Sigorta; sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üstlendiği bir akittir.[1] Bir başka ifade ile Sigorta, […]

Mehmet Ata BOZKURT
Mehmet Ata BOZKURT mebomab@gmail.com

Geçmişten Günümüze Sigorta ve Tekafül

2 ay önce yazıldı

İnsan için risk anne karnındayken başlayıp ölüme kadar hayat boyu devam etmektedir. İnsanlar var oldukları müddetçe risklerle karşı karşıya olacaklardır. 4000 yıl önce Babiller’de rastladığımız sigortacılığa benzer ilk örnekle birlikte insanlar karşı karşıya oldukları risklerden korunmak için çeşitli yöntem arayışlarına girerek günümüze kadar da çeşitli yöntemler geliştirip uygulamışlardır. Deniz ulaşımının gelişmesi, büyük yangınların meydana gelmesi, […]